Inscripció temporada 2021/22

Mitjançant aquest formulari es podrà dur a terme el procés d'inscripció per a la temporada 2021 - 2022.

- L'enviament d'aquest formulari no suposa la inscripció de manera automàtica de la llicència federativa la qual queda condicionada a l'efectiu pagament de la quota d'inscripció o bé, de la totalitat de la quota de la temporada.

- L'ENVIAMENT D'AQUEST FORMULARI suposa l'acceptació i consentiment de tots els aspectes referents a la protecció de dades. També, l'enviament d'aquest formulari suposa l'acceptació i el consentiment de tot el seu contingut.

L'oficina romandrà oberta fins al dia 29 de juliol de 2021 (inclòs). L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres de 18:00 hores a 20:30 hores. Tornarà a obrir de forma oficial d'atenció a partir de l'1 de setembre de 2021 en el mateix horari, de dilluns a divendres de 18:00 hores a 20:30 hores.

Es recomana si s'ha d'assistir presencialment a l'oficina sol·licitar cita prèvia de manera preferent, aquesta pot sol·licitar-se mitjançant l'adreça de correu electrònic: clubfutbollesfranqueses@gmail.com o al telèfon de l'oficina: 938493668 (Oficina);