XI Campus CF Les Franqueses. Estiu '11

Balanç molt positiu des del club, monitors, entrenadors, direcció esportiva, i també per part dels 90 participants que han passat aquest estiu pel nostre campus. Tots coincidim en el mateix, que és el fet que s'ha arribat a l'objectiu d'aprofundir en aspectes tècnics i en la correcta execució en quant a metodologia i utilització d'aquests, reforçant l'aprenentatge adquirit als entrenaments regulars de la temporada o treballant la iniciació de nous participants en la pràctica del futbol.